Vad
kostar det?

Använd reglaget för att få fram kostnaden per månad för de olika cyklarna.

Vad kostar det?

Cykelns värde :

Avtalstid : 36 månader

Kostnad anställd

Förmånsvärde netto - kr

Kostnad företag

Leasingavgift - kr
Sociala avgifter (förmånsvärde) - kr
Totalt - kr

ŠKODA Financial Services
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt.
ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 0% särskild leasingavgift, 10% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jun 2017). Försäkring ingår.
Vi reserverar oss för eventuella fel i kalkylatorns uträkningar och rekommenderar alltid företaget att stämma av med sin revisor.
Beräkning av förmånsvärde är gjort enligt anvisningar från Skatteverket men med en avskrivning på 6 år.
För mer information om beräkning av förmånsvärde rekommenderas skatteverkets hemsida: Skatteverket.se Cykelförmån